Neblahé omyly

V dějinách je spousta událostí, které by se nebyly staly, nebo by skončily s jiným výsledkem, kdyby místní věštci a astrologové nebyli zaměřeni jen na svůj lokální úzký obzor a mělo nejen možnost, ale i ochotu naslouchat novým a odlišným zkušenostem svých kolegů z celého světa. Jakkoliv dříve žádná globalizace a internet neexistovaly, přesto nebyl styk i velmi odlehlých kulturních oblastí tak ojedinělý, jak by se třeba nezasvěcenému člověku zdálo. Přesto nebyla moudrost a zkušenosti z dálných zemí příliš často respektovány a využívány.

Absurdní nadřazenost křesťanstva

Židokřesťanská oblast vědění a spirituality, která nakonec vyústila v dnešní západní civilizaci, si již ve svém vínku přinesla nadřazený pohled a přezíravost k jiným druhům vědění. Proto byl například i tradiční čínský horoskop objeven pro západní společnost až v posledních málo desetiletích.