Obce nemohou stát stranou

Pří výstavbě obecních vodovodů a kanalizace je důležité, aby vše prováděly firmy dostatečně zkušené a povolané. Není to ale jenom otázka peněz a kvality. Jde o celkovou kompatibilitu systému. Lze vybudovat páteřní sítě v obci a nechat každého majitele nemovitostí vybudovat si vlastní odbočku k domu. V praxi to ale znamená, že napojení nemusí být vůbec jednotné a už vůbec ne stejně kvalitní. Někdo si sjedná levnější, ale méně zkušenou firmu a pak lze dojít i nepěkným výsledkům, které mohou mít vliv nejen na předmětného účastníka, ale celý systém obecní sítě.

Lépe je objednávat ve velkém

Pro obce, ale i občany je mnohem výhodnější, když se učiní kompletní objednávka na páteřní síť, včetně každé jednotlivé kanalizační přípojky k jednotlivým stavením. Nejenže se tak zaručí jednotné a kvalitativně totožné napojení všech uživatelů, ale sníží se tím i cena, kterou po rozúčtování celkových nákladů uhradí každý jednotlivý připojený objekt.