Pomůžeme Vám přestat s pitím

Otázkou, jak přestat pít alkohol, se zabývají nejen sami nemocní závislostí, ale i jejich okolí. Pokud se tedy problém vyskytl i ve Vaší blízkosti a bezprostředně se Vás týká, je na místě jej konzultovat s odborníkem. V případě, že se skutečně jedná o závislost, je hned několik metod, jak nemocnému a jeho okolí pomoci opět stabilizovat situaci. Rádi s Vámi probereme Vaše starosti a nasměrujeme Vás k dalšímu vhodnému postupu.

Ambulantní i pobytové programy

Naše nestátní psychologické zařízení poskytuje svým klientů jak možnost řešit svou závislost na ambulantních http://www.bafvelkoobchod.cz/ambulantni-prodej sezeních v ordinaci terapeuta, tak prostřednictvím jedinečného pobytového programu. Ambulantní návštěvy umožní klientovi zůstat v každodenním kontaktu se svým rodinným i pracovním prostředím a zastat všechny potřebné povinnosti, v případě pobytového programu hraje ve prospěch nemocného i změna prostředí a příležitost k intenzivní práci na sobě i na zvládnutí závislosti. Programy navíc nejsou poznamenány sterilním nemocničním prostředím, odehrávají se v luxusně vybaveném wellness rezortu ve středních Čechách.